მხატვრები

ბიოგრაფია

ყვავილების მრავალფერი თაიგულების გამოსახულებებით, ან ისევ ყვავილების აბსტრაგირებული ნახატით გაფორმებული ბროშები ეკა არჩვაძის ნამუშევრების ძირიტად ნაწილს წარმოადგენს.  ნახატი ხან წრიულ, ხან კი ირეგულარული ფორმის მქონე სიბრტყეზე დაიტანება. წრეებს ორნამენტული წნული შემოფარგლავს, ან მხოლოდ მის ნაწილს შემოუყვება. ფენებად გაშლილი ვერცხლის სიბრტყეები თითქოს თვითონ გადაიქცევიან თაიგულებად-ისინი მის მოყვანილობას იმეორებენ. მწვანესა და ბროწეულისფერის, ლურჯისა და იისფერის, ყვითლისა და ვარდისფერის ფაქიზი შეხამებები და ასიმეტრიული ფორმები ორიგინალური სამკაულის სახეს იღებს.

ნამუშევრები

არჩვაძე ეკა

არჩვაძე ეკა

Born in 0
თბილისი, ერეკლე II-ის 7, 0105, საქართველო
2 93 64 12
შექმნილია Agora Solutions