მხატვრები

ბიოგრაფია

ოთარ სალბიაშვილის შემოქმედება მთლიანად რელიგიურ თემას ეძღვნება. ვერცხლის (ზოგ შემთხვევაში მოოქროვილ) ორნამენტული დეკორით დატვირთულ ჩარჩოებში მინანქრის ხატებია ჩასმული. უფრო მომცრო ზომის გამოსახულებები წნულით შემოფარგლულ მედალიონებშია მოთავსებული და მათ ცენტრში ჩაკვეთილი, მცირედ ორნამენტირებული ჩარჩო შემოსაზღვრავს ამგვარად ყურადღება ცენტრალური გამოსახულებისაკენ მიემართება.
გამოსახულებათა ფერადოვნება ნათელ, მჟღერ ლოკალურ ფერთა შეხამებაზეა აგებული. კომპოზიციებისათვის დამახასიათებელია დეკორატიული საწყისის სიმძაფრე, ფორმათა მცირედი უტრირებით მიღწეული გამომსახველობა.

ნამუშევრები

სალბიაშვილი ოთარი

სალბიაშვილი ოთარი

Born in 0
თბილისი, ერეკლე II-ის 7, 0105, საქართველო
2 93 64 12
შექმნილია Agora Solutions